Používame súbory cookies pre uľahčenie prehliadania našich stránok, zlepšenie služieb a k analýze návštevnosti. Viac informácií
Ok

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky


spoločnosti Rstudio s.r.o. so sídlom: Orechová č. 2053/17, 927 01 Šaľa, IČO: 36 283 371.

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na právne vzťahy uzavreté medzi spoločnosťou Rstudio s.r.o ako predávajúcim a jej zákazníkmi, ktoré vznikajú pri výrobe, predaji a dodaní tovaru a služby. VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, pravidlá pre objednanie tovaru, platobné podmienky, spôsoby dodania tovaru, dodacie lehoty, reklamačné podmienky a ďalšie skutočnosti majúce vplyv na zmluvný vzťah uzavretý medzi zmluvnými stranami.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich uverejnenia na webovej stránke predávajúceho www.rstudio.sk.

Rstudio si vyhradzuje právo tieto VOP meniť a dopĺňať podľa vlastného uváženia, každá zmena VOP bude zverejnená na webovej stránke www.rstudio.sk.

Zmeny či doplnenia týchto VOP sa nebudú vzťahovať na objednávky tovaru a služieb uskutočnené pred dňom ich účinnosti.

Tieto VOP platia pre nákup a predaj tovaru v on-line prostredí.

KONTAKTY

Rstudio s.r.o.

Adresa: Rybníková 550/14

PSČ: 917 01 Trnava

Email: rstudio@rstudio.sk

Telefón: 033 550 54 82

NWYyYzlj